De unde avem bani? (Episodul 2)

De unde avem bani? (Episodul 1)
31 august 2020
De unde avem bani? (Episodul 3)
2 septembrie 2020
Show all

De unde avem bani? (Episodul 2)

Ei vin cu promisiunile, noi cu sursele de finanțare. 
Dezvoltarea unei comunități înseamnă mai mult decât turnat asfalt sau pus borduri. E nevoie de o viziune bazată pe creștere și de proiectele strategice ce vor asigura competitivitatea orașului pe termen lung. E timpul să ieșim din logica expresiei "a furat, dar a și făcut ceva".
După cum vă spuneam ieri, au fost lansate programele operaționale pentru exercițiul financiar 2021-2027. Chiar dacă sunt încă în faza de consultare publică și pot suferi modificări, e important să vedem de unde ne putem atrage sursele de finanțare nerambursabile pentru următorii 7 ani.
Începem cu Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027, care are 6️⃣ axe prioritare și un buget total de 11,53 miliarde Euro.  
Din cele 6 axe voi menționa doar 5, care sunt destinate autorităților publice locale.
-------------
🟢 Axa Prioritară 2 - O regiune cu orașe SMART 🏨
💸 Sumă alocare totală Axa prioritară 2 - 1,208 miliarde Euro
✔️Obiectiv I - Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor:
🔸Implementare e-guvernare pentru cetăţeni, digitalizare a serviciilor publice locale
🔸 Sprijin pentru intervenții de tip smart-city aplicabile inclusiv în zone funcționale urbane (smart village) - siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizarea consumului de energie, monitorizarea diferitelor componente ale calității mediului înconjurător, baze de date geospațiale, sisteme de management al traficului și optimizarea transportului public, iluminat, public, sisteme GIS, etc.
🔸Securitate cibernetică, interoperabilitate baze de date servicii publice
Beneficiari eligibili:
☑️Unități administrativ teritoriale urbane
☑️ Parteneriate
-------------
🟢 Axa Prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
💸Sumă alocare totală Axa prioritară 3 - 4,30 miliarde Euro
✔️Obiectiv I - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:
🔸 Eficiența energetică în clădirile publice/rezidențiale, inclusiv consolidare, inclusiv
clădiri de patrimoniu
🔸 Încălzire centralizată / SACET de condominiu bazat pe combustibili alternativi
Beneficiari eligibili:
☑️ Autorități publice locale
✔️Obiectiv II - Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării:
🔸 Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor pentru
infrastructură verde în zonele urbane
🔸 Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate
🔸 Modernizarea / extinderea altor spații urbane
Beneficiari eligibili:
☑️Autorități publice locale
✔️Obiectiv III - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
🔸 Dezvoltare/optimizare/extindere infrastructură pentru transportul public și alte forme de mobilitate urbană ecologice, inclusiv în zone metropolitane.
🔸 Dezvoltarea unor culoare de mobilitate și soluții de organizare a traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță rutieră.
🔸 Achiziție de material rulant.
🔸 Crearea și dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi.
🔸 Sisteme de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management trafic, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride, etc.
Beneficiari eligibili:
☑️ Autorități publice locale
-------------
🟢 Axa Prioritară 4 - O regiune accesibilă
💸Sumă alocare totală Axa prioritară 4  - 1,539 miliarde Euro
✔️Obiectiv I - Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la
TEN-T și a mobilității:
🔸 Drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitate la rețeaua de bază – CORE TEN-T
🔸Soluții pentru decongestionarea / fluidizarea traficului (pasaje, variante ocolitoare, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță)
Beneficiari eligibili:
☑️ Autorități publice locale
☑️ Parteneriate
-------------
🟢Axa Prioritară 5 - O regiune educată
Sumă alocare totală Axa prioritară 5 - 0,828 miliarde Euro
✔️Obiectiv I - Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii:
🔸 Învățământ ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar
🔸 Învățământul profesional și tehnic, licee tehnologice
🔸Învățământul terțiar
Beneficiari eligibili:
☑️ Autorități publice locale
☑️ Parteneriate
-------------
🟢Axa Prioritară 6 - O regiune atractivă
💸Sumă alocare totală Axa prioritară 6 - 0,798 miliarde Euro
✔️Obiectiv I - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane:
🔸 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural
🔸 Infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros
🔸 Tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret
🔸 Infrastructură pentru turismul balnear și balneo – climateric
🔸 Infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
Beneficiari eligibili:
☑️ Autorități publice locale
☑️ Parteneriate