De unde avem bani? (Episodul 4)

De unde avem bani? (Episodul 3)
2 septembrie 2020
De unde avem bani? (Episodul 5)
6 septembrie 2020
Show all

De unde avem bani? (Episodul 4)

Continuăm cu programele operaționale pentru exercițiul financiar 2021-2027. Chiar dacă sunt încă în faza de consultare publică și pot suferi modificări, e important să vedem de unde ne putem atrage sursele de finanțare nerambursabile pentru următorii 7 ani. 
 
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027 are 8️⃣ axe prioritare. Autoritățile publice locale sunt eligibile pentru finanțare pe fiecare dintre cele 8 axe.
 
🟢Axa 1 - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității
 
💸Sumă alocată UE - 365 milioane Euro
 
🔸 Acest tip de măsuri vor avea și intervenții adresate grupurilor de acțiune locală
 
---------------------
 
🟢Axa 2 - Protejarea dreptului la demnitate socială
 
💸Sumă alocată UE - 128 milioane Euro
 
🔸Este adresată recuperării fizice și psihice a veteranilor, victimelor din teatrele de război recente. De asemenea, este destinată și protejării memoriei Holocaustului.
 
---------------------
 
🟢 Axa 3 - Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii primare
 
💸Sumă alocată UE - 754 milioane Euro
 
🔸Se vor finanța echipe integrate de asistenți sociali, asistenți medicali comunitari și îngrijitori pentru persoane vârstnice precum și sprijinirea victimelor dezastrelor naturale
 
---------------------
 
🟢Axa 4 - Reducerea disparităților dintre copiii la risc de saracie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
 
💸Sumă alocată UE - 478,4 milioane Euro
 
🔸Sprijin pentru familii monoparentale, centre pentru copii și adolescenți cu tulburări de comportament, accesul copiilor săraci la diferite activități sportive și de divertisment
 
---------------------
 
🟢 Axa 5 - Servicii de suport pentru persoane vârstnice
 
💸Sumă alocată UE - 185 milioane Euro
 
🔸Infrastructură de sprijin pentru locuire temporară a vârstnicilor
 
---------------------
 
🟢 Axa 6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
 
💸Sumă alocată UE - 403 milioane Euro
 
🔸Sprijin pentru persoanele fără capacitate de exercițiu sau capacitate de exercițiu restrânsă. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor din centre pentru persoane vârstnice. Cursuri pentru asistenți personali profesioniști.
 
---------------------
 
🟢 Axa 7 - Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile
 
💸Sumă alocată UE - 147 milioane Euro
 
🔸Măsură alocată migranților, victimele violenței domestice, persoanelor dependente de alcool, persoanelor eliberate din penitenciar, persoanelor fără adăpost.
 
---------------------
 
🟢 Axa 8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate
 
💸Sumă alocată UE - 500 milioane Euro
 
🔸Vouchere pentru alimente, mese calde, puericultură, machete pentru sprijin școlar.
 
---------------------
 
Beneficiari eligibili
☑️ Autoritati publice centrale (AAPC)
☑️ Autoritati publice locale (AAPL) parteneri sociali și structuri asociative
☑️ Furnizori de formare
☑️ Furnizori de servicii sociale acreditati publici sau privați organizații neguvernamentale
☑️ Structuri asociative ale organizațiilor neguvernamentale sau ale autorităților publice
☑️ Universități