De unde avem bani? (Episodul 5)

De unde avem bani? (Episodul 4)
4 septembrie 2020
De unde avem bani? (Episodul 6)
7 septembrie 2020
Show all

De unde avem bani? (Episodul 5)

Ei cu promisiunile, noi cu sursele de finanțare - Episodul 5:
 
Continuăm cu programele operaționale pentru exercițiul financiar 2021-2027. Chiar dacă sunt încă în faza de consultare publică și pot suferi modificări, e important să vedem de unde ne putem atrage sursele de finanțare nerambursabile pentru următorii 7 ani.
 
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 are 4️⃣ axe prioritare și un buget total de 4.615 miliarde Euro. DIn cele 4 axe, voi menționa doar 2 , care sunt destinate autorităților publice locale.
 
🟢 Axa 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate
 
💸Sumă alocată UE - 194,1 milioane Euro
 
🔸Prin această axă se are în vedere conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu. Mai exact, se urmărește îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive, respectiv investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, evaluarea riscurilor asupra mediului și remedierea siturilor.
 
Beneficiari eligibili AXA 3
☑️Institute de cercetare/ Universităţi/ ONG-uri/ Administratori ai ariilor naturale protejate/ ROMSILVA;
☑️Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP);
☑️Autorități publice centrale și locale/alte organisme publice în domeniul protecției mediului, inclusiv structuri subordonate acestora, cu responsabilități în domeniul gestionării siturilor contaminate.
 
---------------------
🟢 Axa 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor
 
💸 Sumă alocată UE - 458,8 milioane Euro
 
🔸Managementul inundațiilor și a secetei
🔸Combaterea eroziunii costiere
🔸Îmbunătățirea sistemului de managementul riscurilor
 
Beneficiari eligibili AXA 4
☑️Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională Apele Române (ANAR), Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ROMSILVA, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în gestionarea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural
☑️Autorități Publice Locale
☑️Ministerul Afacerilor Interne/ Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi asigurarea funcţiilor de sprijin, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS)