Prima ședință de Consiliu local – 25 noiembrie

Soluții pentru a păstra piețele deschise
7 noiembrie 2020
Vă doriți ca varianta de ocolire a Municipiului Baia Mare să cuprindă și piste de biciclete?
28 noiembrie 2020
Show all

Prima ședință de Consiliu local – 25 noiembrie

Azi, 25 noiembrie 2020, am depus jurământul în calitate de consilier local al Municipiului Baia Mare. Cu această ocazie s-a întregit și componența noului consiliu local, ales pe data de 26 septembrie. La prima ședință, cea festivă, au fost prezenți 21 din cei 23 de consilieri aleși, iar azi au depus jurământul și ceilalți 2, inclusiv subsemnatul.

După votul băimărenilor, aceasta este distribuția locurilor în noul CL Baia Mare:

7 – Coaliția pentru Maramureș (5 PNȚCD, 2 PSD)

7 – PNL

4 – Alianța USR PLUS (3 USR, 1 PLUS)

3 – PMP

2 – UDMR

 

Ordinea de zi pentru ședința extraordinară, din data de 25 a cuprins 2 proiecte de hotărâre și depunerea jurământului pentru 2 dintre consilieri, după cum urmează:

“1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

2.Depunerea jurământului de către dl. Consilier local Brian Cristian.

3.Depunerea jurământului de către dl. Consilier local  Pintér  Zsolt-Istvan.

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Baia Mare – mandat 2020-2024.”

La ședința de azi au fost prezenți 20 din cei 23 de consilieri aleși. Au absentat Dăncuș Ioan Doru (PNȚCD), Iluț Diana (PNȚCD) și Pîrvu Ionuț Rareș (PSD).

 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Președintele de ședință poate fi ales pe o perioadă de maxim 3 luni, iar până acum, cutuma în CL Baia Mare a fost, ca toți consilierii locali să aibă ocazia să poată fi președinți de ședință, în ordine alfabetică. După votul consilierilor, obiceiul s-a păstrat, iar primul președinte de ședință din legislatura 2020-2024 a fost desemnat Ardelean Radu (PNȚCD).

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local ;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal; dacă preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze hotărârile adoptate sau procesul verbal de şedinţă, acestea se vor semna de 3 consilieri;
d) asigură menţinerea ordinii, respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor şi supraveghează prezenţa consilierilor în sală pe întreaga durată a şedinţei;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Legea Statutului Aleşilor Locali în asemenea situaţii, sancţiunile prevăzute de regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
g)îndeplineşte orci alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date de Consiliul local.
•.orice alte atributii prevăzute de lege sau de consiliul local.

 

2.Depunerea jurământului de către dl. Consilier local Brian Cristian.

3.Depunerea jurământului de către dl. Consilier local  Pintér  Zsolt-Istvan.

După depunerea jurământului, ceilalți 2 consilieri, inclusiv subsemnatul, au dobândit dreptul de vot în cadrul CL Baia Mare.

 

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Baia Mare – mandat 2020-2024.

Propunerea inițială a proiectului de hotărâre a fost următoarea:

“Art. 1. Se aprobă organizarea a 5 comisii de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii și numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate, componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Baia  Mare, pe durata mandatului 2020-2024, după cum urmează:

 1. Comisia pentru prognoză şi programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al municipiului – 7 membri
 2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism – 5 membri
 3. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, relaţii cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană – 5 membri
 4. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, tineret, activităţi sportive şi de agrement- 3 membri
 5. Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecţie socială şi protecţie copiilor – 3 membri”

Primarul i-a convocat pe liderii grupurilor politice pentru o consultare privind repartizarea locurilor în comisii, dar pentru că nu toate formațiunile și-au desemnat liderii de grup, ședința de CL a luat o pauză pentru a se lua aceste decizii.

 

Grupurile politice din CL Baia Mare sunt următoarele:

Grupul politic “Civic” – 9 membri (2 PSD, 5 PNȚCD, 2 UDMR)

Grupul politic PNL – 7 membri

Grupul politic USR – 4 membri (3 USR, 1 PLUS)

Grupul politic PMP – 3 membri.

 

După consultarea reprezentaților grupurilor, s-au adus amendamente la proiectul de hotărâre privind stabilirea comisiilor de specialitate și s-a propus păstrarea a 3 comisii de specialitate, ca în legislatura 2016-2020. După votul consilierilor s-a decis să nu se treacă la 5 comisii de specialitate, ci să rămână 3. Ulterior, liderii de grup au anunțat ce membri își desemnează pentru fiecare comisie.

 

Așadar, noile comisii de specialitate ale Consiliului local sunt următoarele:

Comisia de prognoză, programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Baia Mare și turism – 9 membri:

 1. Dăncuș Ioan Doru (Coaliția pentru Maramureș, PNȚCD)
 2. Iluți Diana (Coaliția pentru Maramureș, PNȚCD)
 3. Câmpan Mihaela Elena (Coaliția pentru Maramureș, PNȚCD)
 4. Cirț Mircea (PNL)
 5. Hordău Anne Marie (PNL)
 6. Crișan Romeo (PNL)
 7. Ivan Dan (USR PLUS)
 8. Pop Claudiu (USR PLUS)
 9. Varga Cornel (PMP)

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și protecţia mediului – 7 membri

 1. Lupșa Ștefan (Coaliția pentru Maramureș, PSD)
 2. Ardelean Radu (Coaliția pentru Maramureș, PNȚCD)
 3. Pap Zsolt-Istvan (UDMR)
 4. Niculescu Țâgârlaș Cristian (PNL)
 5. Bizău Simion (PNL)
 6. Hodorogea Bogdan (USR PLUS)
 7. Pop Adrian (PMP)

 

Comisia juridică, integrare europeană, cultură, învățământ, tineret, sport și protecție socială – 7 membri

 1. Pop Mariana (Coaliția pentru Maramureș, PNȚCD)
 2. Pârvu Ionuț (Coaliția pentru Maramureș, PSD)
 3. Pintér  Zsolt-Istvan (UDMR)
 4. Marincaș Ioana (PNL)
 5. Bărbuș Gheorghe (PNL)
 6. Cristian Brian (USR PLUS)
 7. Gavra Bogdănel (PMP)

 

 

La următoarea ședință de CL  se va discuta despre Parteneriatul cu Consiliul Județean, privind ruta ocolitore a Băii Mari.